هندریل

هندریل (دست‌انداز، میلۀ دستگرد) و گارد (جان‌پناه، حفاظ)
در International Residential Code (IRC) و International Building Code  (IBC) تعاریف زیر برای حفاظ (Guard) و هندریل (Handrail) بکار برده شده است:
حفاظ (گارد): عنصر یا مجموعه‌ای از عناصر ساختمان که در مجاورت لبه‌های آزاد سطوح مرتفع که محل رفت و آمد هستند، قرار داده می‌شود تا احتمال سقوط از این سطوح به ترازهای تحتانی را به حداقل برساند.
میلۀ دستگرد (هندریل): یک میله افقی یا شیب‌دار با قابلیت گرفتن با دست که به عنوان راهنما یا تکیه‌گاه عمل می‌کند.

انواع نرده ها و حفاظ ها ( هندریل)

نرده‌های راه‌پله (دست‌انداز یا هندریل) و حفاظ‌ها (یا جان‌پناه‌ها) را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
نرده شیشه‌ای
نرده استیل
 نرده آلومینیومی​​​​​​​