محصولات ما

​کف پوش PVC

​​کف پوش های PVC جهت نصب در مکان های مسکونی، اداری وتجاری مناسب می باشند، به شرط آن که متریال خود را به درستی انتخاب کنیم .
کف پوش های PVC به دو نوع:
کم تردد (مسکونی)
 پر تردد (اداری وتجاری) تقسیم می شوند.​​​​​​​

توضیحات