نام پروژه: لوورآلومینیومی
تاریخ شروع پروژه: 97/08/01
تاریخ پایان: 98/02/01
وضعیت پروژه اتمام یافته
توضیحات پروژه :
شرکت معمارساباط ایرانیان درپروژه اطلس مال مسئولیت تامین متریال، ساخت و اجرای این پروژه را برعهده داشته که این پروژه تحویل شده و در حال بهره برداری می باشد

لوورآلومینیومی​​​​​​​