پروژه مزون لباس زنانه مانیسا گه در خیابان خیابان ولیعصر، تقاطه جمهوری 
دارای متراژ 70 متر مربع که طراحی و اجرای آن توسط این شرکت صورت گرفته است
این پروژه در مدت 20 روز صورت گرفته است.

پروژه مانیسا